Peter from website2.jpg

Dr. Mr. Peter Kamminga


Dr. Peter Kamminga is neutral, associate professor aan de rechtenfaculteit van de VU, en scholar aan Harvard. De afgelopen jaren heeft hij vele complexe, multi-party conflicten tot een goed einde gebracht, uiteenlopend van financiële conflicten tussen banken tot verzekeringsconflicten, bouw- & onroerend goed zaken, en geschillen in de olie & gas industrie. De zaken behelzen doorgaans claims variërend van miljioenen tot enkele miljarden euro’s.

Expertise en aanpak - Kamminga staat bekend om zijn expertise op het gebied van het contractenrecht, contractuele relaties, contract design, and complexe commerciële geschiloplossing. Hij kan juridisch tot de bodem gaan maar heeft ook oog voor de relaties en de business context waarin partijen opereren. Partijen moeten bij het vinden van een oplossing een inschatting maken van de sterkte van elkaars juridische argumenten, maar uiteindelijk ook vanuit economische oogpunt de voor hen aanvaardbare oplossing kiezen. Kamminga helpt partijen actief die afwegingen te maken, vindt luisteren een van de belangrijkste skills van een mediator, maar schuwt ook het stellen van lastige vragen niet. Hij maakt zonodig gebruik van mediator proposals om partijen te helpen een schikking te bereiken.

Uniek profiel - De combinatie van zijn mediationervaring in Nederland en in ‘bet-the-company’ zaken in de Verenigde Staten maakt Kamminga’s profiel uniek in Nederland. Het mediaten van miljoenen en miljarden claims, zijn werk met diverse Fortune 500 bedrijven, en het werken met de grote advocatenkantoren in de Verenigde Staten, verzekeraars en ‘plaintiff firms’ heeft hem een expert gemaakt in de Amerikaanse mediation aanpak en cultuur. Hij is bekend met de manier van onderhandelen en procederen in de Anglo-saksische wereld, en de juridisering en bravoure typerend voor de ‘Amerikaanse stijl’ die soms in contrast staat met de meer nuchtere Nederlandse benadering van conflicten. Door deze ervaring kan hij een brugfunctie vervullen omdat hij in staat is zich in te leven in de belevingswereld van bestuurders, verzekeraars, en advocaten van beide zijden van de atlantische oceaan en dr. Kamminga weet in grensoverschrijdende conflicten beide partijen in hun eigen ‘taal’ te woord te staan. Uiteraard met behoud van zijn Groningse nuchterheid en pragmatiek.

Internationele ervaring - Door zijn betrokkenheid bij mediations in geruchtmakende zaken kent Kamminga de druk die ‘high-profile’ zaken met zich meebrengen voor zowel cliënten als hun advocaten. Voorbeelden zijn mediations van claims tegen grote banken tijdens de kredietcrisis in Amerika en Nederland, de afwikkeling van het Lehman brothers faillissement, de nasleep van de Bernie Madoff affaire, en het recente dieselschandaal.

Opleiding - Dr. Kamminga studeerde Nederlands recht in Groningen, Duits recht aan de Georg August universiteit in Goettingen (Duitsland), en Amerikaans recht aan de Columbia Universiteit in New York. Voor zijn wetenschappelijke werk verbleef hij aan de Stanford Universiteit te San Francisco, en aan de Harvard universiteit te Cambridge Massachusetts. Hij promoveerde op een multidisciplinaire studie naar de rol van contracten in het veroorzaken en oplossen van conflicten.

“Dr. Kamminga is calm and deliberate, exhibiting much patience in dealing with the people, focused on understanding the dispute and its nuances, while at the same time ‘driving’ the process and determined to get a settlement done.”
— AmLaw top 20 firm

Nevenfuncties

 
 • Associate professor Rechtenfaculteit VU Amsterdam

 • Senior fellow Program on Negotiation Harvard Law School

 • Lid Commission on Arbitration and ADR International Chamber of Commerce (ICC)

 • Lid Committee on the Future of Construction, World Economic Forum

 • MfN mediator

 • Lid Nederlandse Vereniging voor Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV)

 • Mede-oprichter Global Infrastructure Institute

 

Overige functies en lidmaatschappen

 
 • Lid Scientific committee European Association of Judge Mediators (GEMME)

 • Oud-voorzitter sub-commissie ‘Future of ADR’ International committee, American Bar Association

 • Voormalig Secretaris Raad van Deskundigen Pannerdensch Kanaal, Betuweroute

 • Docent Waterdiplomacy workshop Harvard/MIT/TUFTS

 • Former Associated Scholar Stanford University (Gould Center)

 • Affiliated Scholar UC Hastings College of the Law, San Francisco


LL.M. - Dr. Kamminga behaalde zijn doctoraal rechten in Groningen, en volgde de opleiding conflictmanagement te Maastricht. Verder studeerde hij rechten aan de Columbia Universiteit (LL.M.) en aan de Georg August Universiteit in Duitsland.


Ph.D. - Hij schreef zijn dissertatie aan Stanford University en verdedigde zijn thesis met succes aan de Universiteit van TIlburg en aan de KU Brussel.


Harvard post doc - Zijn proefschrift leverde hem een uitnodiging op om aan het Program on Negotiation aan Harvard Law School een post-doc positie te vervullen. Inmiddels is hij een fellow en doet hij onderzoek naar geschiloplossing en contractering aan de Harvard universiteit en aan de VU te Amsterdam.


Academische affiliaties - De afgelopen jaren heeft hij tevens academic affiliations opgebouwd aan diverse andere buitenlandse universiteiten inclusief UC Hastings College of Law te San Francisco, en Stanford University (Gould Center) in Palo Alto.


Academische prijzen - Hij verkreeg in 2005 funding voor zijn Ph.D. onderzoek vanuit het BSIK programma van Economische Zaken, ontving hij in 2011 de prestigieuze Veni-beurs van de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie (NWO) voor een empirische studie naar optimale contract regimes.


Internationale ADR prijs - In datzelfde jaar kreeg hij de internationale Weinstein Fellowship van the JAMS Foundation voor zijn werk op het gebied van alternative dispute resolution.


ADR ervaring als scholar, teacher en practitioner in Nederland en Amerika. In de VS is hij verbonden aan het Program on Negotiation aan Harvard Law School (de ontwikkelaars van het ‘Harvard onderhandelen),’ waar Dr. Kamminga diverse  cursussen heeft gegeven en ook gevolgd. In Nederland stond hij aan de voet van het mediationonderwijs voor rechtenstudenten. In 2002 ontwikkelde hij samen met collega’s het eerste mediation onderwijsmateriaal en sinds die tijd verzorgt hij onderhandelings- en mediation onderwijs aan juridische faculteiten in Nederland en geeft hij workshops in onderhandelen wereldwijd. Voorheen was hij scholar aan het Gould Center for Conflict Resolution van de Stanford universiteit en het Center for Negotiation en Dispute Resolution van UC Hastings College of the Law in San Francisco.

ADR opleidingen en training. In 2001 maakte Dr. Kamminga voor het eerst kennis met mediation en volgde in Nederland de opleiding tot NMI (voorloper MFN) mediator bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem. Verder deed hij een Master Conflict Management aan de Universiteit Maastricht, gevolgd door diverse meerdaagse verdiepingscursussen en workshops in de Verenigde Staten. Naast diverse PON cursussen aan Harvard, volgde hij clinics van top-mediators zoals Gary Friedman (advanced mediation), Daniel Weinstein, en de JAMS Foundation in San Francisco.

Unieke ADR praktijkervaring. Hij heeft het afgelopen decennium intensief samengewerkt met Judge Daniel Weinstein, een van de oprichters van JAMS. Met hem heeft hij spraakmakende mediations gedaan, zoals de Fortis bank/Ageas mediation, diverse mediations voortvloeiend uit het Lehman brothers fallissement, kredietcrisis zaken tegen Bank of America en JPMorgan, Libor manipulatie, Deepwater Horizon oilspil/ BP olieplatform afwikkeling, en recent mediations in het kader van het Volkswagen dieselschandaal. 

Een greep uit Dr. Kamminga’s publicaties op het gebied van mediation, onderhandelen, contractuele relaties en schadeafwikkeling:


Mediation & ADR

Kamminga, Y.P. & Schonewille, M (2015). Grensoverschrijdende geschiloplossing, Tijdschrift Conflicthantering, December 2015.

Download

Kamminga, Y.P. (2015). “Using mediation in multi-party disputes or why complex matters still go to litigation.” In: Cecchi Dimeglio P. and Brenneur, B. (Eds). Interdisciplinary Handbook of Dispute Resolution, Brussels: Larcier. full title of the article/publication Goes here

Kamminga, Y.P. & Cecchi Dimeglio, P. (2014). The Changes in Legal Infrastructure: Empirical Analysis of the Status and Dynamics Influencing the Development of Innovative Practice, 38(2) Journal of the Legal Profession, p.191-230.

Download

Kamminga, Y.P. (2012). “The Netherlands as securities mediation hub?” Weinstein Fellow Newsletter, nr. (1) 14-15.

Kamminga, Y.P. (2012). Collaborative Divorce: hoe een teambenadering in conflictoplossingsprocessen tot een succes maken? (Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht, Maart, 2012)

Download

Barendrecht, J.M. & Kamminga, Y.P. (2004). Effectief geschillen oplossen, Amsterdam: Contact 2004, 159 pp.

Link naar publicatie

Kamminga, Y.P. et al. (2004). Reglement en Toelichting Dispute Review Boards, Ede: CROW 2004

Download

Kamminga, Y.P. (2003). Efficiënte en effectieve geschiloplossing: een mix van arbitrage en mediationBouwrecht, nr. 6 2003, 473-483

Download

 

Onderhandelen

Kamminga, Y.P. and Cecchi Dimeglio, P. (2012). “Value Creation in Water Resource Management: Cooperative rather than Competitive Approaches to Water Management” In: Islam, S. & Susskind, L. and associates, Water diplomacy: Managing the Complexity of Water Networks Through Negotiation, Resources for the Future. Earthscan, Taylor & Francis group, 2012.

Kamminga, Y.P. (2011). International multi-party projects: the importance of negotiating process in cross-border contractual relationships, PON series working paper.

Download

Kamminga, Y.P. (2011). “Inter-firm negotiations and conflict,” Canadian Journal of Arbitration and Mediation (RCAM/CJAM), p. 144-165.

Download

Kamminga, Y.P. (2010). Des Cultures Différentes, Comment Prévenir les Conflits?, SFSP, Actes du colloques Le Rôle de la Négociation entre Partenaires Publics et Privés, 2010, p. 18-30.

Kamminga, Y.P. & Berg, van den M.A.M.C. (2006). “Optimizing contracting for alliances in infrastructure projects,” International Construction Law Review. 59-77.

Download

 

Contractuele relaties en contracten

Kamminga, Y.P.  (2015). Rethinking contract design: why incorporating non-legal drivers of contractual behavior in contracts may lead to better results in complex defense systems procurement, Journal of Public Procurement, Vol. 15, 2, Summer 2015, 208-235.

Download

Kamminga, Y.P. & Dohmen, H. (2014). Contracten als projectsuccesfactor. Contracten die samenwerking faciliteren als middel om projectprestaties in ICT projecten te verbeteren,” Tijdschrift Conflicthantering, October 2014

Download

Kamminga, Y.P. (2014). “The Next Level in Contract Design: Incorporating Non-Contractual Mechanisms when Negotiating and Drafting Complex Contracts” (August 27, 2014). UC Hastings Research Paper No. 115.

Download

Kamminga, Y.P. (2010). (Lessons from empirical studies on partnering and alliancing in infrastructure projects) ‘Welke lessen zijn er te trekken uit empirische studies naar success en falen van alliancing en partnering’, In: Chao Duivis et.al. Alleen Samen, Den Haag IBR: 2010, 67-82

Download

Kamminga, Y.P. (2009). Keeping infrastructure projects on track with effective governance structures. Gouda: PSI Bouw.

Bruggen bouwen – praktijkgids voor systematisch samenwerken in bouwprojecten. Gouda: PSIBouw/Regieraad. (PSIBouw Praktijkgids, 6), 48 pp.

Download

Kamminga, Y.P. (2008). Towards effective governance structures for contractual relations: Recommendations from social psychology, economics and law for improving project performance in infrastructure projects, Tilburg: Tilburg University Press, 510 pp.

 

 

Toegang tot recht en claim afhandeling

Kamminga, Y.P. & Barendrecht, J.M. (2005). (Access to Justice: The costs of a way out of conflict) Toegang tot recht: de lasten van een uitweg, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2005 (published in RMO-advies 32, Toegang tot recht)

Barendrecht, J.M., Kamminga, Y.P. & Zeeland, C. (2004). (Claims: how to deal with them low cost) Schadeclaims: kan het goedkoper en minder belastend? Opties om de transactiekosten van het aansprakelijkheidsrecht te verlagen, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2004, 232 pp.