Wat wij voor u doen

 

In commerciële geschiloplossing wordt steeds vaker het inzetten van alternatieve methoden verkend. Kamminga Mediation biedt neutral assistance in het oplossen van zakelijke geschillen en helpt partijen ‘high-stake’ conflicten, met miljoenen en soms miljarden aan claims, tot een goed einde te brengen. Onze klanten zijn publieke en private partijen in Europe en de Verenigde Staten. We treden veelal op in conflicten met een grensoverschrijdend karakter.

Onze meerwaarde ligt in de combinatie van gespecialiseerde geschiloplossingservaring in Europa én de Verenigde Staten, diepgaande kennis van het Amerikaanse en Nederlandse contracten- en verzekeringsrecht en onze unieke ervaring in het behandelen van politiek gevoelige ‘bet-the-company’ zaken in zowel Europese en Amerikaanse jurisdicties. Wij zijn gewend om deskundig om te springen met de media aandacht die dergelijke zaken soms aantrekt en waarborgen de vertrouwelijkheid.

Sector en cross-border focus

Kamminga Mediation focust op een viertal kerngebeiden. Onze focus ligt bij de complexe zaken veelal met sterke cross-border aspecten. We richten ons op conflicten binnen vier specifieke sectoren. We hebben de afgelopen jaren unieke kennis opgebouwd van de financiële sector, de olie, gas en nieuwe energie sector, de infrastructuur & bouwsector, en met collectieve acties (massaschades of class actions). Voor elk van deze sectoren hebben we diepgaande kennis van de verzekeringskant die in geschillen met aanzienlijke financiële belangen vrijwel altijd een belangrijk rol speelt.

Die keuze tot specialiseren is heel bewust gemaakt. In onze ervaring is kennis van het type geschil en de unieke sector van essentieel belang bij het vlot oplossen van een zaak. Die ervaring stelt in staat ons vlot in de belevingswereld van partijen te verplaatsen. Het maakt het mogelijk om snel te schakelen, omdat we door juridische deskundigheid, en specifieke marktkennis inzicht in de werkzaamheden van onze cliënten hebben en de markten waarin zij opereren. Niet alleen kennen we de juridisch context, maar ook de economische setting, de uitdagingen, en de cultuur binnen de sector.

We hebben uitgebreide ervaring aan beide zijden van de atlantische oceaan. We kennen de Amerikaanse en Nederlandse cultuur en bijbehorende unieke visies op conflict en geschiloplossing. Daarom kunnen we op meerdere vlakken een brugfunctie vervullen en conflicten effectief oplossen.

Toonaangevende ondernemingen en advocaten in de volgende sectoren maken gebruik van onze services:


 

Financial services| Banking & Finance en Verzekering

Type zaken: Bestuurdersaansprakelijkheid, antitrust claims, kartelvorming en -afspraken, misbruik van machtspositie, verzekeringsgeschillen, en dekkingsclaims.

Voorbeelden van zaken zijn geschillen van ondernemingen met mededingingsautoriteiten en andere toezichthouders, procedures voor Amerikaanse en Europese mededingingsautoriteiten en bestuurdersaansprakelijkheid zaken. Ook mediaten wij (financieel) wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, of corruptie claims.

Naast kennis van de financiële sector en diverse financiële producten zijn wij goed op de hoogte van de verzekeringstechnische aspecten van claims en met de zakelijke context waarin verzekeringsmaatschappijen opereren. Voorbeelden zijn zaken waar vastgoed en financial lines-verzekeringen een rol spelen. polisgeschillen, en rechtszaken en arbitrages inzake aansprakelijkheidsclaims.

Partijen waar we mee werken zijn (internationale) ondernemingen en hun bestuurders en commissarissen, nationele en internationale banken, hedgefunds, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, en claimanten zijn advocatenkantoren, curatoren en overheidsinstellingen, (inter)nationale verzekeraars, en assurantie tussenpersonen.


 

Bouw | Infrastructuur, Utiliteitsbouw en Vastgoed

Type zaken: Bestuurdersaansprakelijkheid, bouwcontractuele zaken, (geïntegreerde contracten, UAV-GC, PPS/DBFM(O)), conflicten rond project en vastgoed financiering, geschillen betreffende publiek-private samenwerking, aansprakelijkheidsclaims voor ontwerp en uitvoeringsfouten, en dekkingskwesties met betrekking tot vastgoed-, techniek- en bouwverzekeringen (CAR).

De specifieke context waarin wij mediaten zijn schadeclaims bij grote infrastructuurprojecten en herontwikkelingsprojecten, kantoren, woontorens, bruggen, tunnels snelwegen, stations en railverbindingen. De afgelopen jaren heeft Kamminga Mediation ook ervaring opgedaan in zaken voortvloeiend uit aankoop, bouw, beheer, (ver)huur, exploitatie en verkoop van vastgoed. We hebben specifieke relevante kennis van algemeen contractenrecht, en bouw- en aanbestedingsrecht in de VS en Europa.

Tot onze mediation cliënten rekenen we vastgoedbeleggers en -eigenaren, overheden, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven, installateurs, huurders, en oliemaatschappijen.


 

Energie| Olie & Gas, Mining, Renewable energy

Type zaken: bestuurdersaansprakelijkheid, contractuele geschillen, milieu en insolventiegeschillen.

Wij zijn goed bekend met de dynamiek van de energie industrie en uitdagingen zoals milieuschade en daaraan gerelateerde claims, alsmede met de diverse investeringsinstrumenten.

Zaken die wij mediaten betreffen conflicten tussen investeerders in bedrijven actief in de olie, gas en windenergie sectoren, de grote oliemaatschappijen, toeleveranciers, raffinaderijen, en leveranciers van en investeerders in windmolenproducten, en mijnbouwbedrijven en hun investeerders.


 

Collectieve acties| In de life sciences, farmaceutische, bank en de zorgsector (class actions)

Type zaken: Collectieve acties en massaschade, medische aansprakelijkheid voor defecte medische hulpmiddelen, zorgfraude, en aansprakelijkheid voor financiële producten.

In de Verenigde Staten zijn class actions inmiddels heel gebruikelijk maar ook Nederland is inmiddels (internationaal) gezien een van de meest favoriete rechtsstelsels voor het aanhangig maken van collectieve schadeclaims op grond van de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade (WCAM).

Kamminga trad de afgelopen jaren op in mediations met ondernemingen en financiële instellingen geconfronteerd met massaclaims ingediend door claimstichtingen die optreden voor grote groepen belanghebbende partijen. Voorbeelden zijn conflicten tussen investeerders en bestuurders van ondernemingen, of zorgverleners en zorgverzekeraars over vermeend onrechtmatig factureren.

We hebben ervaring met claims tegen partijen uit de farmaceutische sector, de biotech industrie, medische start-ups, de zorgsector (waaronder ziekenhuizen en klinieken) en producenten van defecte medische hulpmiddelen, als ook claims tegen verkopers van financiële producten zoals banken en verzekeraars.


 

Overige contractuele cross-border geschillen| Manufacturing, Commercial en International trade

Overige zaken: Handelsgeschillen, contractuele geschillen, distributie, franchising en duurovereenkomsten.

De afgelopen jaren bemiddelde Kamminga geschillen tussen multinationals en lokale spelers uit Nederland, de Verenigde Staten, Australië, en diverse Europese landen waaronder Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk.

Voorbeelden van contractuele geschillen waarin Kamminga optrad als mediator zijn bijvoorbeeld een conflict tussen s’werelds grootste Duitse automakers en Amerikaanse afnemers, Het Amerikaanse ministerie van defensie en een vliegtuigmaker, Tussen een Canadese mijnbouwer en aandeelhouders, en een Australische consumer products maker en haar Duitse distributeur..

 

Anti-trust en kartelzaken

Mediation van schadeclaims als gevolg van overtredingen van het Europese en Amerikaanse mededingingsrecht. Voorbeelden zijn kartelzaken tegen grote Britse bank in Libor manipulatie zaak en claims voor concurrentiebeperkende prijsafspraken in levensmiddelen industrie tegen diverse Amerikaanse producten.


massaschade/ Class Actions

Consumentenclaim rond medische product recalls, consumenten debt collection zaak, diverse zogenaamde securities class actions in de VS en een zaak tegen Nederlands/Belgische bank.

 


verzekeringsdekkingzaken

Dekkingsclaims en aansprakelijkheidsclaims. Diverse zaken voortvloeiend uit de kredietcrisis tegen Amerikaanse en Europese banken tussen policyholders en hun verzekeraar. Een grote dekkingsclaim voortvloeiend uit massaschadeclaim bij Belgisch/Nederlandse bank, en dekkingszaken voortvloeiend uit de Madoff affaire en uit bouw en faillisementsgeschillen.

 


Energie, olie en gas

Veel ervaring met bedrijven in de renewable energy sector en olie en gas en mijnbouw. Conflict voortvloeiend uit contractuele claims, aandeelhouder conflicten, en bestuurdersaansprakelijkheid. Conflict tussen de top 3 grootste oliebedrijven in de wereld en investeerders en leveranciers.


Bouw + vastgoed, infrastructuur

Bestuurdersaansprakelijkheid en contractuele claim in mediations. Early neutral advies in grote bouw en vastgoedconflicten, waaronder grote ontwikkelinsgprojecten rail, tunnel, en brug en wegenbouwprojecten, industriële power plants.

 


Financiële markten + fraude

Brede ervaring in investerings en aandeelhouder conflicten met hedge funds, investment banks, private equity fondsen, en Fortune 500 bedrijven, financiele authoriteiten in de VS zoals de FDIC. Alsmede financiele fraudes zoals Madoff, Libor en verzekeringsfraude zaken.


Securities class actions

Tientallen conflicten voortvloeiend uit Lehman Brothers, Fortune 100 bedrijven, and vele andere NYSE and NASDAQ bedrijven. Alsmede het conflict rond Fortis.


grensoverschrijdende conflicten

Conflicten tussen Europese banken en financiële autoriteiten in de V.S., Amerikaanse hedge funds en Europese autoproducenten; Amerikaanse verzekeraars en hun Europese cliënten; en Amerikaanse investeerders; bedrijf in de Europese wind energie sector; en Nederlandse multinational en haar Amerikaanse (oud) bestuurders.

 


Overheid en publieke contracten

Brede ervaring met het mediaten van contracten met de Europe en Amerikaanse (semi) overheid - overheidspartijen zoals gemeentes, ministeries, universiteiten en andere instanties in Nederland en de VS, in contractuele geschillen over infrastructuur, meerwerkdiscussies, railinfra of onderwijs in NL en de VS.


faillissementen

Kamminga heeft uitgebreide ervaring opgedaan met faillissementen in de bankwereld door zijn betrokkenheid bij de mediation van verschillende claims voortvloeiend uit het Lehman Brothers faillissement. Daarnaast was hij mediator in een aantal Amerikaanse (Chapter 11) bankruptcies en in een groot Nederlands faillisement van een multinationals uit de olie en gas industrie.


 

 

ADR services Kamminga Mediation

Naast mediation biedt Kamminga mediation arbitrage, tailor made ADR en Neutral services.

Arbitrage

Arbitrage is het bekendste alternatief voor procederen. Veel multinationals en bouwondernemingen maken al jaren gebruik van deze vorm die inhoudelijke experts in plaats van de rechter laat beslissen in zakelijke conflicten. Bovendien blijft de afhandeling van het conflict vertrouwelijk. Vooral in complexe en grensoverschrijdende conflicten biedt arbitrage geschillenbeslechting op maat. Niet voor niks kiezen partijen steeds vaker voor arbitrage in plaats van de rechter. Dr. Kamminga is een ervaren arbiter en bindend adviseur. Neem contact op voor nadere informatie.


Tailor-made ADR

Grote multinationals zoals Siemens, General Electric en Alstom maken gebruik van tailor-made ADR (ook wel dispute system design genoemd) en hebben het als claimafwikkelstrategie omarmt. Claims die binnenkomen worden eerst gescand en men gaat pas procederen als onderhandelen, mediation, arbitrage of een combinatie van die vormen niet passend lijkt. Zo worden kosten van geschiloplossing teruggedrongen en het helpt een reputatie op te bouwen van een onderneming die zorgvuldig met haar relaties en klanten omgaat. Een ADR aanpak die toegespitst is op de specifieke sector, de organisatie of het unieke project past men ook toe op bouwprojecten in binnen- en buitenland.. Vaak is er ook voor kleinere contractuele relaties voordeel te behalen - een simpel systeem kan kosten besparen en vraagt maar een beperkte investering.

Kamminga heeft dergelijke systemen voor bouwprojecten ontwikkeld, en is goed bekend met de mogelijkheden en best practices. Neem contact op via de contactpagina als u meer over tailor-made ADR wilt weten en om te bepalen of het voor uw organisatie of project interessant kan zijn.

 

 

 Mediation

Mediation in zakelijke geschillen raakt steeds meer ingeburgerd. In de Verenigde Staten is het een van de meest veelgebruikte vormen om geschillen snel af te handelen en de aanzienlijke kosten van procederen in de V.S. te beperken. Het is de go-to geschiloplossingsmethode voor verzekeraars en veel van de Fortune 500 bedrijven. Ook in Nederland is deze aanpak in bijvoorbeeld fallissementsgeschillen in opkomst. Contractspartijen houden de regie, nemen zelf het besluit al of niet te schikken en voor welk bedrag, en houden het geschil tevens uit de media. Vooral in conflicten met een internationaal aspect kan de methode ook financieel voordelen opleveren.

Dr. Kamminga deed zaken binnen elk van de specialisaties van Kamminga Mediation en op elk van de rechtsgebieden. Weten of Kammminga Mediation de specifieke kennis en evaring heeft waar u naar op zoek bent? Neem contact op via het contactformulier.


Neutral services en Dispute Boards

Naast mediation en arbitrage biedt Kamminga Mediation tevens specifieke neutral services:

Neutrals kunnen partijen vroegtijdig advies geven of helpen bij het afwikkelen van claims. Een neutrale derde met inzicht in de sector en kennis van het recht geeft een voorschot op hoe een arbiter of rechter naar een zaak kijkt. De neutral helpt zo bij het uitzetten van de conflictoplossingsstrategie en geeft een beeld van hoe een mogelijke schikking eruit zou kunnen zien. Een neutral kan in de Verenigde Staten tevens als Special Master optreden bij het afwikkelen van massaclaims.

Dispute Boards zijn in Nederland ook wel bekend als Raden van deskundigen, Adviesraden, DRB’s of project begeleiders. Ze zijn een bekend fenomeen in de (internationale) bouw. Ook multinationals in andere sectoren gebruiken deze geschilmanagementvormen. Een of meer neutrale deskundigen lopen met een project mee en kunnen snel en op flexibele wijze een interventie bieden. Dat kan variëren van het simpelweg faciliteren van discussies, het geven van een niet-bindend advies, of een rol die vergelijkbaar is met mediation of een (fast-track) arbitrage. Voordeel is dat men neutraal advies kan krijgen van een deskundige derde die al ingelezen is.

Dr. Kamminga heeft als neutral opgetreden en heeft ervaring als lid van Raden van deskundigen, en heeft samen met advocaten, bedrijfsjuristen DRB systemen ontwikkeld voor projecten en ondernemingen die optimaal aansluiten bij de wensen van de partijen of de onderneming. Hij is goed bekend met de mogelijkheden en beperkingen van deze vorm.

Neem contact op voor meer informatie over de ervaring van Kamminga Mediation en de mogelijkheden, kosten en voorbeelden van succesvolle toepassingen van deze conflictmanagementvormen.